Hà Anh Vũ là ai ?

Những công việc của Hà Anh VŨ đang hoạt động

  • Hà Anh Vũ là nhà tạo mẫu tóc hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế tóc
  • Hà Anh Vũ là nhà làm đào tạo nghề tóc với số lượng học viên thành công cao
  • Hà Anh Vũ là người có những ý tưởng thiết kế salon độc đáo và đã giúp rất nhiều nhà tạo mẫu tóc khác setup salon thành công

Các giải thưởng của Hà Anh Vũ

Với quá trình công tác nhiều năm kinh nghiệm ,

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Hà Anh Vũ trong đường link sau http://haanhvublog.com/wp-admin/post.php?post=188&action=edit

Bạn có thể liên lạc với Hà Anh Vũ trong đường link sau : http://haanhvublog.com/wp-admin/post.php?post=35&action=edit

Hà Anh Vũ