Có nên quan tâm quá về giá cả khi đi làm tóc

Giá cả tất nhiên là thứ chúng ta phải suy nghĩ đến khi làm bất cứ điều gì chứ không chỉ là đi làm đẹp nói chung và làm tóc nói riêng . Tuy nhiên , chúng ta cũng nên có những bước tìm hiểu và áng trừng giá dịch vụ làm tóc trước khi […]

Làm đẹp thời 4.0

Chúng ta hãy cùng mất 10 giây để nhớ lại cái thời không có internet , và chúng ta sẽ dần trở về hiện tại . Sau đó , hãy tin tôi đi , chúng ta sẽ thực sự sẽ có những kiến thức cảm nhận cực kỳ rõ nét và tất nhiên rồi , […]